E160 - E160 food additive

Risk för överexponering

EFSA evaluation: Scientific Opinion on the reconsideration of the ADI and a refined exposure assessment of beta-apo-8'-carotenal -E 160e- (2014-01-22)

Namn: Caroténoïdes, carotène, carotènes, Caroténoïde, caroténoïdes mélangés, carotènes mélangés

Permanent länk till dessa resultat, delas via e-post och på sociala nätverk