E472c - Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

Funktioner: Antioxidationsmedel, Emulgeringsmedel, Komplexbildare, Stabiliseringsmedel

Namn: Ester citrique des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires, Ester diacétyl-citrique de mono- et diglycérides d'acides gras, esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras, Esters glycéroliques de l'acide citrique et d'acides gras, Citroglycérides

Permanent länk till dessa resultat, delas via e-post och på sociala nätverk