Lista över stater för produkter från varumärket Lagunitas - Världen

28 stater:

StatProdukter*
en:Front photo selected 6
Bilder uppladdade 6
Identifieringsmärke saknas 6
Varumärken fullständigt 6
en:Origins to be completed 6
Ofullständing 6
Produktnamn fullständigt 6
Saknar egenskaper 6
Förpackning fullständigt 5
Näringsinnehåll fullständigt 5
Bilder som ska godkännas 4
Ingredienser fullständigt 4
Kategorier fullständigt 4
en:Ingredients photo selected 4
Mängd fullständigt 4
en:Nutrition photo selected 4
en:Packaging photo to be selected 4
Saknar utgångsdatum 3
Utgångsdatum fullständingt 3
Saknar kategorier 2
Saknar mängd 2
Bilder godkända 2
en:Packaging photo selected 2
en:Ingredients photo to be selected 2
en:Nutrition photo to be selected 2
Saknar ingredienser 2
Saknar förpackning 1
Saknar näringsinnehåll 1