frija Mozzarella, gerieben - Näringsfakta

frija Mozzarella, gerieben - Näringsfakta

Full storlek

Filen laddades upp till produkten frija Mozzarella, gerieben - 250 g och är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens. (Originalbild)

Tillskrivning: Foto av per Open Food Facts