Lista över för produkter redigerade av Cb - Världen

30 :

Produkter*
en:Nutriscore-computed 8
en:ecoscore-computed 7*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 6*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 6
en:ecoscore-extended-data-computed 5*
en:ecoscore-missing-data-labels 5*
en:ecoscore-missing-data-origins 5*
en:ecoscore-missing-data-warning 5*
en:ecoscore-extended-data-version-4 5*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 5*
en:ecoscore-not-computed 4*
en:main-countries-no-scans 3*
en:ecoscore-missing-data-packagings 3*
en:Nutrition-no-fiber 2
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 2*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 2*
en:forest-footprint-computed 2*
en:Nutriscore-not-computed 2
en:forest-footprint-c 1*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 1
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 1
en:nutriscore-missing-category 1*
en:forest-footprint-a 1*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 1*
en:nutriscore-not-applicable 1*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:ecoscore-not-applicable 1*