Lista över för produkter redigerade av A user of the Yuka app - Världen

20 :

Produkter*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 7*
en:ecoscore-not-computed 5*
en:Nutriscore-not-computed 4
en:main-countries-no-scans 4*
en:nutriscore-missing-category 4*
en:Nutriscore-computed 3
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 3*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 3*
en:Nutrition-no-fiber 2
en:ecoscore-computed 2*
en:ecoscore-missing-data-labels 2*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 2*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:ecoscore-missing-data-packagings 2*
en:ecoscore-missing-data-origins 2*
en:ecoscore-missing-data-warning 2*
en:ecoscore-not-applicable 1*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 1
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 1*