Lista över added vitamins för produkter redigerade av A user of the Yuka app - Världen

2 added vitamins:

Added vitaminProdukter*
Vitamin D 2
en:Vitamin A 1