Lista över för produkter redigerade av A user of the Yuka app - Världen

27 :

Produkter*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 8*
en:Nutriscore-computed 5
en:ecoscore-not-computed 5*
en:ecoscore-computed 4*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 4*
en:ecoscore-missing-data-labels 4*
en:ecoscore-missing-data-warning 4*
en:ecoscore-missing-data-origins 4*
en:Nutrition-no-fiber 4
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 4
en:ecoscore-missing-data-packagings 4*
en:Nutriscore-not-computed 4
en:main-countries-no-scans 3*
en:nutriscore-missing-category 3*
en:main-countries-new-product 2*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 2*
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 2*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 1*
en:main-countries-de-no-data-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 1
en:main-countries-de-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-not-applicable 1*
en:ecoscore-extended-data-computed 1*
en:ecoscore-extended-data-version-4 1*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 1