Lista över för produkter redigerade av A user of the Yuka app - Världen

29 :

Produkter*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 12*
en:ecoscore-not-computed 9*
en:Nutriscore-not-computed 8
en:main-countries-new-product 8*
en:nutriscore-missing-category 7*
en:Nutrition-no-fiber 7
en:Nutriscore-computed 5
en:ecoscore-missing-data-packagings 4*
en:ecoscore-missing-data-warning 4*
en:ecoscore-missing-data-origins 4*
en:ecoscore-computed 4*
en:ecoscore-missing-data-labels 3*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 3*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 3
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 3*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 3
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 3
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:main-countries-ca-only-1-field-in-country-language 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 2*
en:main-countries-ca-ingredients-not-in-country-language 2*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 2*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 2*
en:main-countries-no-scans 1*
en:ecoscore-extended-data-version-4 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 1*
en:forest-footprint-computed 1*
en:forest-footprint-b 1*
en:ecoscore-extended-data-computed 1*