Emulgeringsmedel

Innehåller:

Emulgeringsmedel: ämnen som gör det möjligt att skapa eller bibehålla en homogen blandning av två eller flera icke blandbara faser som olja och vatten i ett livsmedel.

Produkter som innehåller ingrediensen Emulgeringsmedel