Lista över added minerals för produkter sålda på Carrefour-market - Världen

51 added minerals:

Added mineralProdukter*
Mineral 25
Kaliumklorid 15
Kalciumkarbonat 14
Magnesium 13
Kalcium 12
Zinksulfat 8
Järn 8
Kalciumklorid 8
Ferridifosfat 7
Kaliumjodid 6
en:Sodium phosphate 6
Kalium 5
Kalciumsulfat 5
Kaliumkarbonat 5
Natriumselenit 5
Natriumkarbonat 5
en:Calcium phosphate 5
Magnesiumoxid 4
Magnesiumkarbonat 4
Kaliumjodat 4
Elementarjärn 3
Mangansulfat 3
Ferrokarbonat 3
en:Calcium citrate 3
Kopparsulfat 3
Natrium 3
Trikaliumcitrat 3
Jod 2
Ferrosulfat 2
Zink 2
Mangan 2
Magnesiumklorid 2
Koppar 2
Kaliumhydroxid 2
Natriumcitrat 2
Selen 2
Natriumklorid 2
Kalciumlaktat 1
Sulfater 1
Kaliumsalter av ortofosforsyra 1
Magnesiumsulfat 1
Magnesiumsalter av citronsyra 1
en:Calcium salts 1
Kalciumglukonat 1
Natriumhydroxid 1
en:Reduced iron 1
en:Sodium molybdate 1
Zinkglukonat 1
Ferrofumarat 1
Zinkoxid 1
Krompikolinat 1